Užkrečiamųjų ligų profilaktika

Užkrečiamosios ligos – tai ligos, kuriomis susergama jų sukėlėjams (bakterijoms, virusams, grybeliams, pirmuonims) patekus į organizmą ir jame toliau dauginantis. Žmonės jais gali užsikrėsti įvairiausiais būdais: per orą, kuriuo kvėpuoja, per vandenį, kurį geria, ar per maistą, kurį valgo. Į žmogaus organizmą sukėlėjai gali patekti per sąlytį su kitais žmonėmis, gyvūnais, augalais ar net nematomais nešvarumais, esančiais ant daiktų, kuriuos žmogus liečia. Taip pat jų gali patekti su krauju, limfa ar kitais organizmo skysčiais.

Mažiau kaip prieš 100 metų užkrečiamos ligos (infekcijos) buvo pagrindinė mirties priežastis. Šiandien sukurtos apsaugos priemonės leidžia ženkliai sumažinti susirgimų riziką, tačiau turi būti nuolat palaikomos ir tobulinamos, nes infekcijos gali kartotis, tapti atsparios.

Dėl socialinių, technologinių ir aplinkos veiksnių atsiranda vis naujų susirgimų kurie plinta kur kas greičiau ir yra pavojingi gyvybei. Norint veiksmingai kovoti su užkrečiamomis ligomis, sumažinti epidemijų ir pandemijos grėsmę, būtina kiekvienam mokėti apsisaugoti.

Organizuojamos paskaitos, užsiėmimai užkrečiamųjų ligų temomis.

Paslaugos teikiamos vadovaujantis: 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu