Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, susisteminimas, analizė ir vertinimas. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) duomenys teikiami visuomenei ir atitinkamoms institucijoms.

  Pagrindiniai visuomenės sveikatos stebėsenos uždaviniai:

  1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas;
  2. Teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą ūkio plėtros, socialinės raidos, prevencinės (profilaktinės) medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms;
  3. Formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą.

  Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena leidžia įvertinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius. Analizuojant šią informaciją planuojamos ir įgyvendinamos savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės, informuojami savivaldybės politikai bei užtikrinamas efektyvus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų savivaldybės teritorijoje įgyvendinimas.

 Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-488 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1387) „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“.

 Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas atliekamas taikant "šviesoforo" principą. Remiantis analizuojamų metų savivaldybių rodiklių su Lietuvos vidurkio santykinėmis reikšmėmis visos savivaldybės suskirstomos nuo geriausią situaciją atspindinčio rodiklio (žalias), vidutinę – patenkinamą situaciją (geltonas), iki blogiausią situaciją atspindinčio rodiklio (raudonas).