Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

  • Titulinis
  • Projektai
  • Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų sav...

Projektas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Š. m. kovo mėnesį vyko paskaitos-praktikiniai užsiėmimai 7-8 klasių mokiniams. Užsiėmimai vyko kartu su policijos atstove, kuri kalbėjo apie teisinę atsakomybę, dėl rūkymo ir kitų pažeidimų. Visuomenės sveikatos specialistė teikė informaciją apie nikotiną, E-cigaretes, kurios paplitusios paauglių tarpe, alkoholio ir narkotikų poveikį bei žalą organizmui, aplinkai. Vyko organizuotos praktinės užduotys. Praktikinių užsiėmimų metu buvo naudojamos prevencinės priemonės – girtumo akiniai, kuriuos užsidėjus galima suprasti, kaip jaučiasi žmogus išgėręs alkoholio. Užsidėję akinius mokiniai atlikinėjo įvairiais užduotis: rašė ant lentos savo vardą, koordinacijai patikrinti mokiniai turėjo apeiti kėdes, pripilti į stiklinę vandens, surinkti nuo stalo pinigų kupiūras. Užsiėmimų metu tikrai netrūko pozityvios nuotaikos bei šmaikščių įžvalgų. 

 Priemonės įsigytos iš projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ Nr. LT03-2-SAM-K01-010, lėšų. 

2023 m. vasario 28 d. vyko projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ baigiamasis viešinimo renginys. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės administracijos bei ugdymo įstaigų atstovai, kiti suinteresuoti asmenys bei partneriai Jurbarko ir Prienų rajonų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai. Renginio metu buvo pristatytos projekto metu įgyvendintos veiklos, įsigytos priemonės ir įranga, pasidalinta gerąja patirtimi apie metodinių priemonių panaudojimą ir pastebėtomis naudomis.

Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ metu ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai aprūpinti metodinėmis priemonėmis. Siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę ugdymo įstaigoms nupirkta: 6 vnt. stacionarių ir pakabinamų interaktyvių grindų, 82 edukacinės priemonės ir 8 gaivinimo manekenai su apšvietimu.

2022 m. balandžio 8 dieną vyko projekto pristatymas „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“, finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto vykdytojas: Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto partneriai: Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto pavadinimas: Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Elektrėnų, Jurbarko ir Prienų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas.

Projekto kodas: LT03-2-SAM-K01-010

Sutarties pasirašymo data: 2021 m. kovo 23 d.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. kovo 23 d. – 2023 m. kovo 23 d.

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: projektui įgyvendinti skiriama iki 216 937,55 eurų, iš kurių iki 184 396,92 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki iki 32 540,63 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Paramos lėšų paskirstymas, pagal partnerius:

  1. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 67842.99 Eur;
  2. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 74383.24 Eur;
  3. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – 74711.32 Eur.

Tikslinė grupė: Elektrėnų savivaldybės vaikai ir jaunimas (0–17)

Pagrindinis projekto tikslas –  Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas reikalingomis metodinėmis priemonėmis, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę.

Mokykloms ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įsigijus sveikatos priežiūros kabinetams reikalingą naują įrangą bus siekiama skatinti sveikesnį vaikų ir jaunimo gyvenimo būdą. Nuo vaikystės skiepijami sveikos gyvensenos įgūdžiai išlieka visam gyvenimui, todėl jau nuo ikimokyklinio ugdymo įstaigų turi būti pradedama skiepyti sveika gyvensena ir turi būti mokoma, kaip rūpintis savo sveikata. Mokiniai bus informuojami apie tabako gaminių ir narkotinių medžiagų vartojimo žalą žmogui, sporto ir aktyvaus gyvenimo būdo naudą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas psichinės sveikatos problemoms spręsti naudojantis vaizdinėmis priemonėmis ir žaidimais pritaikytais skirtingoms amžiaus grupėms.

Rezultatai: Projekto metu Elektrėnų savivaldybėje numatoma suremontuoti 4 ugdymo įstaigų – Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos, Vievio gimnazijos, Elektrėnų lopšelio darželio „Drugelis“ ir Elektrėnų lopšelio – darželio „Žiogelis“ sveikatos kabinetus ir 12  ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinti metodinėmis priemonėmis.

Projekto nauda: sėkmingai įgyvendinus projektą bus užtikrintas jo tęstinumas. Projekto metu atnaujinti bei priemonėmis aprūpinti ikimokyklinių bei mokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetai funkcionuos ir po projekto įgyvendinimo, todėl ir toliau bus siekiama projekto tikslų bei bus užtikrintos kokybiškos paslaugos vaikams bei jaunimui sveikatos priežiūros srityje. Tikimasi, jog pradėjus skiepyti rūpestį sveikata nuo pat vaikystės, ateityje mažės susirgimų ir ligų, todėl gyventojai patirs mažiau išlaidų vaistams ir gydymui, bus sutaupoma pinigų, laiko ir energijos kuriuos gyventojai galės paskirstyti kitoms reikmėms.

 

 

Project title: Improving of health care services provision in schools and pre-school education institutions of Elektrėnai, Jurbarkas and Prienai municipalities, project code LT03-2-SAM-K01-010

Project implementation period: 2021 March 23 - 2023 March 23

Project promoter: Elektrėnai Municipality Public Health Bureau

Project partners: Jurbarkas District Municipality Public Health Bureau and Prienai District Municipality Public Health Bureau.

Target group: Children and youth (0–17 years old) of Elektrėnai municipality

Project eligible expenditure: EUR  216 937,55

Distribution of support funds by partners:

  1. Elektrėnai Municipality Public Health Bureau – EUR 67 842.99
  2. Jurbarkas District Municipality Public Health Bureau – EUR 74 383.24
  3. Prienai District Municipality Public Health Bureau – EUR 74 711.32

The main goal of the project is to provide the necessary methodical tools for the health care cabinets of pre-school and school education institutions of Elektrėnai municipality to ensure the well-being of children and youth.

The purchase by schools and pre-schools of the new and neccessary for the health care cabinets equipment will aim to promote a healthier lifestyle for children and young people. Healthy lifestyle skills developed from childhood lasts a lifetime, so a healthy lifestyle and learning how to take care of your own health should be developed from the pre-school age. Students will be educated about the harms of tobacco and drug use, the benefits of sports and an active lifestyle. Particular attention will be paid to tackling mental health problems by using visual aids and games adapted to different age groups.

Results: During the project in Elektrėnai municipality it is planned to renovate 4 health care cabinets of educational institutions and to provide methodical tools for 12 health care cabinets of educational institutions.

Project benefits: After successful implementation of the project it’s continuity will be ensured. The health care cabinets of pre-school and school educational institutions, renovated and equipped during the project, will continue their operation after the implementation of the project, therefore the project objectives will continue to be pursued and quality services for children and youth in the health care field will be ensured.