Apie mus

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti gyventojams visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
Biuro steigėjas yra Elektrėnų savivaldybė. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendina Elektrėnų savivaldybės taryba.
Biuras savo veiklą pradėjo vykdyti 2014 m. gegužės 6 d.

TIKSLAS – rūpintis Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

MISIJA – teikti gyventojams kokybiškas, efektyvias, prieinamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, stiprinti gyventojų sveikatą, gerinti gyvenimo kokybę, mažinti sergamumą ir mirtingumą, formuojant sveikos gyvensenos nuostatas bendruomenėje.

VIZIJA – novatoriška, moderni, kokybiškai dirbanti įstaiga, besiorientuojanti į savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimo ir saugojimo poreikius, siekianti padėti  gyventojui suvokti, kad kiekvienas yra atsakingas už savo sveikatą, jos tausojimą ir stiprinimą.

Biuro veikla:
1.Visuomenės sveikatos stiprinimas Savivaldybės bendruomenėje;
2.Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas);
3.Pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika Savivaldybėje;
4.Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė Savivaldybėje;
5.Visuomenės sveikatos programų Savivaldybėje įgyvendinimas;
6.Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas;
7.Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
8.Savivaldybės institucijų sprendimų projektų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas.

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra – vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.