Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

PRIVALOMIEJI HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI

Elektrėnų visuomenės sveikatos biuras organizuoja higienos įgūdžių kursus tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, maisto gamyba / tiekimu ar kitais faktoriais, galinčiais daryti įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. Išklausius šiuos kursus ir sėkmingai išlaikius testą, yra išduodamas pažymėjimas. Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programa yra privaloma darbuotojams, dirbantiems švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo, sveikatingumo srityse, gaminantiems, apdorojantiems ar parduodantiems maistą bei jo produktus, bei kitose verslo sferose.

  1. Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojams (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir pedagoginių tarnybų HB; H1 prieš pradedant dirbti).
  2. Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros (HB; H2 prieš pradedant dirbti).
  3. Grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB; H3 prieš pradedant dirbti).
  4. Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (HB; H4 prieš pradedant dirbti).
  5. Sporto klubų baseinų, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai. (HB; H5 prieš pradedant dirbti).
  6. Apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams (bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų, kaimo turizmo sodybų ir t.t. (HB, H6 prieš pradedant dirbti).
  7. Vandens tiekimo įmonių darbuotojams (HB; H9 prieš pradedant dirbti ir kas dvejus metus).
  8. Su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu susijusi veikla (maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, prekybos, tiekimo, transportavimo, sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojams) (HBB; H10 prieš pradedant dirbti ir kas penkerius metus).
  9. Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra (HB; H11 prieš pradedant dirbti).

 

Informacija ir registracija: +370 659 26 919

MOKYMŲ KAINOS:

HB, HBB higienos įgūdžių mokymo kursų kaina vienam asmeniui | 5 €

H1, H2, H3, H4, H5, H6, H9, H10, H11, H13| Higienos įgūdžių mokymo kursų kaina vienam asmeniui | 9 €

Privaloma higienos įgūdžių programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d.įsakymu Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490), pakeitimas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 1 d.

Už mokymus galima apmokėti:

Sąskaitos rekvizitai:

AB Luminor bankas LT174010051002143693

Banko kodas 40100,

Gavėjas: Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Mokėjimo paskirtis: Už privalomuosius higienos mokymus