Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo ir organizuoja privalomųjų licencijuotų pirmosios pagalbos mokymų programą (PP) ir privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų tęstinę programą (PT).

Mokymai yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

Baigus mokymus, išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

BŪTINA REGISTRACIJA!

Registracija ir išsamesnė informacija telefonu: 8 659 67552

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas (PDF)

Mokymai organizuojami ir vedami vadovaujantis:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ pakeitimu

Norinčius užsisakyti pirmosios pagalbos mokymo paslaugą, kreipkitės:

Tel. +370 659 67 552

El. p. jule.ramanauskaite@elektrenuvsb.lt

Už mokymus galima apmokėti:

Sąskaitos rekvizitai:

AB Luminor bankas LT174010051002143693

Banko kodas 40100,

Gavėjas: Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Mokėjimo paskirtis: Už pirmosios pagalbos mokymus