Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo ir organizuoja privalomųjų licencijuotų pirmosios pagalbos mokymų programą (PP) ir privalomųjų pirmosios pagalbos mokymų tęstinę programą (PT).

Mokymai yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą.

Baigus mokymus, išduodamas nustatytos formos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

BŪTINA REGISTRACIJA!

Registracija ir išsamesnė informacija telefonu: 8 659 67552

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas (PDF)