Darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymai

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymus

Kas tai?

Nemokami mokymai skirti didinti darbuotojų kompetenciją psichikos sveikatos srityje.

Mokymų metu ugdomos asmens amžiui adekvačios žinios ir nuostatos apie psichikos sveikatą ir jos rizikos veiksnius, psichikos sveikatos sutrikimus ir jų prevenciją, atpažinimą ir valdymą.

Mokymų metu bus:

Mokoma atpažinti skirtingų psichikos ir elgesio sutrikimų požymius; aiškinama apie psichikos sveikatos rizikos veiksnius ir jų priežastis; gilinamos žinios ir nuostatos apie pagalbos sau ir kitiems būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą; ugdomas palankus požiūrį į psichikos sveikatą, skatinantis pripažinti psichikos sveikatos problemas ir ieškoti reikiamos pagalbos.

Mokymai skirti

Darbdaviams ir darbuotojams.

Teisę dalyvauti mokymuose turi darbdaviai, kurie vadovaudamiesi psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais yra atlikę psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimą darbo vietose arba įsipareigoja tokį tyrimą atlikti iki jų darbuotojų dalyvavimo mokymuose pradžios.

Kur?

Mokymai organizuojami Jūsų įstaigos patalpose.

Kada?

Mokymai vyksta sutartu laiku.

Papildoma informacija:

  1. Jeigu darbdavys yra įdarbinęs iki 49 darbuotojų (imtinai) ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 8, o didžiausias – 20;
  2. Jeigu darbdavys yra įdarbinęs daugiau kaip 50 darbuotojų ir darbdavys nori dalyvauti mokymuose, minimalus mokymų dalyvių grupės skaičius yra 12, o didžiausias – 20;
  3. Bendra mokymų trukmė – 32–40 kontaktinės valandos, atsižvelgiant į darbdavio poreikį. Ne mažiau kaip pusę mokymų programos laiko bus skirta dalyvių praktiniams įgūdžiams formuoti;
  4. Komanda, siekdama identifikuoti psichosocialinius profesinės rizikos veiksnius darbovietėje ir nustatyti pagrindines problemas, mokymų programos pradžioje susipažįsta su atliktu psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimu ir pirmojo susitikimo su mokymų dalyviais metu organizuoja diskusiją apie pagrindines darbo vietoje kylančias problemas. Komanda, bendradarbiaudama su atsakingu asmeniu, atsižvelgdama į atlikto psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių darbo vietose vertinimo rezultatus bei mokymų dalyvių identifikuotas problemas, parengia tolesnį mokymų planą.
  5. Mokymai vykdomi vadovaujantis gerąja praktika ir taikant moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda;
  6. Pirmame ir paskutiniame mokymų užsiėmimuose bei susitikime su mokymų dalyviais praėjus 3 mėn. nuo mokymų pabaigos dalyvauja visi komandos nariai. Kitus mokymų užsiėmimus komandos nariai gali vesti atskirai, pasiskirstydami mokymų temas pagal kompetenciją ir tarpusavyje derindami mokymų plano įgyvendinimą.

Pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiam darbdaviui ir mokymų dalyviams išduoda mokymų dalyvių pažymėjimus.

Registracija ir daugiau informacijos:

Elektroniniu paštu: ugnius.zdanevicius@elektrenuvsb.lt

Telefonu: +370 609 43 749

Mokymai vedami ir organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintu aprašu