Praktiniai užsiėmimai „Mes kiekvienas pasaulį priimame skirtingai“

Praktiniai užsiėmimai „Mes kiekvienas pasaulį priimame skirtingai“

2023 04 27

Kovo-balandžio mėn. 6-8 klasių ir I-II gimnazijos klasių mokiniams praktinius užsiėmimus „Mes kiekvienas pasaulį priimame skirtingai” vedė visuomenės sveikatos specialistė Violeta Kerševičienė.

                   Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kuo skiriasi optimistai nuo pesimistų ir realistų, kuo būti geriausia, nuo ko priklauso, koks žmogus yra. Išsiaiškinta, kad kai kuriose situacijose vertingesnis realistinis, kai kuriose – pesimistinis, kai kuriose – optimistinis požiūris. Mokiniai sužinojo apie prezentacines mūsų pojūčių sistemas: vizualinę (remiasi regos pojūčiais), audialinę (vadovaujasi klausos pojūčiais), kinestetinę (remiasi lytėjimo ir judėjimo pojūčiais), digitalinę (nesiremia nė viena pojūčių grupe ir daugiausia atspindi mūsų polinkį viską logiškai ir racionaliai apibendrinti). Taip pat aiškinosi, koks yra dominuojantis mūsų ryšio su aplinkiniu pasauliu ,,kanalas”. Prezentacinėms sistemoms nustatyti, mokiniai išsprendė testą. Sužinojo skirtingų informacijos perdavimo metodų efektyvumą bei žinių įsisavinimo lygius. Po to patyriminio mokymosi metodu – pažvelk, apmąstyk, daryk – atliko užduotis „Mano vertybės ir kaip jos išryškėja darbe?“ bei „Įsitikinimai ir elgesys”. Atlikdami praktines užduotis, vertybines nuostatas moksleiviai galėjo pasirinkti iš sąrašo (tobulėjimas, nuotykiai, konkurencingumas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, taupumas, saugumas-stabilumas, garbė, pasitikėjimas, kantrybė, vidinė harmonija, kontrolė, saviugda, teisingumas, išmintis, klestėjimas, gerovė (fizinė, emocinė…), lyderystė, nuolankumas pripažinimas, atsakomybė, savigarba, sąžiningumas, savidrausmė, atvirumas, atjauta, iniciatyva) arba įrašyti savo. Mokiniai aiškinosi, kodėl pasirinkta vertybė jiems svarbi ir koks jų elgesys tai atskleidžia. Sužinojo, kad žmogus vienu metu dažniausiai patiria daugiau nei vieną poreikį. Užsiėmimus mokiniai baigė linksmais žaidimais „Mes skirtingi“, „Ieškau žmogaus”, apmąstė, kokias įgytas žinias galės panaudoti ateityje.

 Violeta Kerševičienė, visuomenės sveikatos specialistė