Įgyvendintas projektas „Sveikos Gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“

Įgyvendintas projektas „Sveikos Gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas“

2023 06 29

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais – Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos ir Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biurais įgyvendino Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Sveikata“ lėšomis finansuotą projektą “Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir psichikos sveikatos gerinimas” (projekto kodas LT03-1-SAM-K01-003). Bendra projekto vertė – 259 830,07 Eur. Projekto partnerės projekto metu įdiegė Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį savivaldybėse. Pagal algoritmus, JPSPP koordinatoriai konsultuoja, koordinuoja ir veda atvejo vadybą. Tai padeda kokybiškai ir greitai reaguoti į esamą situaciją, nukreipti jaunuolį pas tinkamus specialistus į “Žaliąjį koridorių”, atliepti jo poreikius ir sukurti santykį, padedantį įveikti sveikatos problemas. Algoritmų įdiegimas užtikrina sklandžiai funkcionuojantį JPSPP modelį. Projektui pasibaigus, jo tęstinumą ir koordinatoriaus pareigybę biurai užtikrins mažiausiai penkerius metus.

Iš projekto lėšų įdarbinti Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatoriai teikė individualias ir grupines konsultacijas, vykdė susitikimus įvairiomis prevencinėmis ir sveikatos stiprinimo temomis, dalyvavo mokymuose, nuolat viešino projektą, dirbo su jaunimu kaimiškose vietovėse, stengėsi pasiekti rizikos grupių jaunuolius, užtikrino sveikatos netolygumų mažinimą. Projekte taip pat buvo įdarbinti psichologai, kurie teikė individualias konsultacijas, dalyvavo mokymuose, rengė grupinius užsiėmimus jaunimui. Susitikimų, renginių ir kitų veiklų metu partneriaujančiose savivaldybėse iš viso buvo pasiekta 2217 jaunuolių.

Projekto lėšomis Druskininkų VSB buvo suremontuotos ir įrengtos JPSPP koordinacinio centro patalpos. Ignalinos VSB buvo įvykdytas patalpų remontas ir pertvaros įrengimas. Šie darbai leidžia kokybiškai, prieinamai ir patogiai teikti konsultacijas jaunuoliams. Kadangi Ignalinos VSB projekto metu teikė paslaugas ir Zarasų rajono savivaldybėje, projekto rėmuose teikiamos paslaugos ir Zarasų jaunimui, ten taip pat veikia Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinis centras. Elektrėnų VSB įrengė sveikatingumo takelį, kuriuo naudojasi savivaldybės gyventojai. Takelis padeda sumažinti įtampą, atpalaiduoja nervinę sistemą ir gerina psichinę būklę. Visos partnerės įsigijo priemonių ir įrangos, skirtos daug efektyviau, inovatyviau ir įdomiau vykdyti sveikatos mokymo ir gerinimo užsiėmimus jaunuoliams. Tai padės sudominti, teikti įvairesnes paslaugas ir toliau pritraukti jaunuolius į konsultacijas ir prevencines veiklas.

Projekto metu koordinatoriai dalyvavo daugybėje skirtingų mokymų, skirtų kelti specialisto kompetencijas, atvejo vadybos tikslais. Taip pat patys organizavo mokymus, skirtus tarpinstituciniam bendradarbiavimui užtikrinti ir vystyti specialistams, dirbantiems su jaunimu savo savivaldybėse. Ignalinos VSB, Druskininkų VSB bei Elektrėnų VSB vyko algoritmų diegimo patirties perdavimo renginiai su projekto partneriais. Tai padėjo efektyviai dalintis patirtimi diegiant algoritmus ir juos sėkmingai įgyvendinant.

Mokymai jaunimui visose savivaldybėse partnerėse sistemingai vyko pagal algoritmų temas - depresijos prevencija, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija, alkoholio vartojimo prevencija ir t.t. Pagal įdiegtus algoritmus Elektrėnuose buvo suorganizuota vasaros stovykla jaunimui. Elektrėnų ir Druskininkų VSB organizavo paskaitas - pasikvietė profesionalius lektorius, kurie interaktyviai, informatyviai, metodiškai supažindino jaunuolius su psichoaktyvių medžiagų vartojimo problema, vedė paskaitas antsvorio ir nutukimo tema, bei neplanuoto nėštumo ir lyt. plintančių infekcijų algoritmo tema. Paskaitos leido pasiekti net virš 700 moksleivių.

Viso projekto įgyvendinimo metu buvo stebimas ir skaičiuojamas pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis reikšmės rodiklis. Galutinis bendras pasiektas pasitenkinimo vidurkis buvo 4,62 balo (siektina reikšmė 4,5). Tai rodo aukštą pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygį.

Projekto partnerės ir toliau nuolat glaudžiai bendradarbiaus, dalinsis gerąja patirtimi, viešins partnerių veiklas, naujienas, geruosius pavyzdžius administruojamame tinklapyje www.sveikikartu.lt, vietos laikraščiuose bei facebook paskyrose.