Ankstyvosios Intervencijos Programa: Pagalba Jaunimui Sveikai Atkurti Kelią

Ankstyvosios Intervencijos Programa: Pagalba Jaunimui Sveikai Atkurti Kelią

2023 10 12

Kas yra ankstyvoji intervencija?
Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas jaunimui, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Programa skirta asmenims nuo 14 iki 21 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi (toliau – asmenys).

Programos uždaviniai:

Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Programos principai:

Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris.
Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje.
Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.

Ankstyvosios intervencijos programos turinys ir trukmė:

Pradinis pokalbis (iki 1 val.)
Pagrindinė programos dalis praktiniai užsiėmimai (8 val.):
Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis.
Rizikos ir apsauginiai veiksniai.
Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą.
Baigiamasis pokalbis (iki 1 val.)

Turite klausimų? Kreipkitės į
Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorę
Aurelija Kuzmičienė
FB Elektrėnų jaunimas sveikiau
tel.nr. +370 659 15727
el.paštu aurelija.kuzmiciene@elektrenuvsb.lt