Pradžia Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5a0b8525d0611e7a53b83ca0142260e?jfwid=oizvxjfx

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

Biuro viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SUPAPRASTINTOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (galioja nuo 2015-09-21 iki 2017-07-01)

taisykles