Pradžia Administracinė informacija Darbuotojų atlyginimai ir finansinė atsakomybė

Darbuotojų atlyginimai ir finansinė atsakomybė

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2022 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR 2021 09 30 VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR 2021 06 30 VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2021 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR 2021 03 31 VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

03V_413_priedas_Elek VSB FAR 2020

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR 2020 09 30 VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR 2020 06 30 VSB

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2020 II ketvirtį

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2020 II ketvirtį

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2020 I ketvirtį

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2020 I ketvirtį

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 m. IV ketvirtį ir 2019 metinį

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 IV ketvirtį ir 2019 metinį

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. birželio 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 06 30 VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2020 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR20200331VSB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. kovo 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 03 31 VSB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 12 31 VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VSB

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR 2019 09 30 VSB

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 09 30 VSB

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 m. III ketvirtis

Kopija Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 III ketvirtį-1

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VSB FAR 2019 06 30-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita

Suvestinė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Suvestinė

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

VSAKIS FAR VSB 2018

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 aiškinamasis raštas VSB

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 I ir II ketvirčiais

Kopija Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 I ir II ketvičiais

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA 2019-03-31

Scan2019-05-30_100748

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VSB20190331 FAR

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 09 30 FAR VSB

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2018 m. IV ketvirčio ir metų

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2018 IV ir metų

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2018 m. II ir III ketvirčiais

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2018 II ir III ketvičiais

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2018 m. I ir II ketvirčiais

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2018 I ir II ketvičiais

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2017 m. IV ketvirtį ir metų

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2017 IV ir metų

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Scan

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 M.TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

12072

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys-compressed

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FAR-2017-09-30

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 06 30 FAR

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 03 31 FAR

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 12 31 FAR-compressed

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 M. DEVYNIŲ  MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 09 30 FAR

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 06 30 FAR

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 M. TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 03 31 FAR

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 m. gruodžio 31 d. metinė ATASKAITA

F.2 Suvestinė

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita

F.2

Informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2017 m. II ir III ketvirčiais

2017-II-ir-III

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita

2017-06-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita

2017-03-31